ความชุ่มชื้นของผืนป่า และความหลากหลายอันงดงาม
ของต้นไม้และธรรมชาติ รวมทั้งอากาศที่แสนบริสุทธิ์
ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คือ ภาพในความทรงจำ
ที่ยังประทับใจ จึงอยากทำให้ไลฟ์สไตล์ชีวิตทันสมัยของ
คอนโด สามารถกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ
ที่สวยงามได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงเป็นที่มาของโครงการ Parco by The Bonanza ที่ออกแบบ
Landscape ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันสมบูรณ์อย่างแท้จริง.